Novosti

Čišćenje, priprema i prvo punjenje bazena

Čišćenje, priprema i prvo punjenje bazena

Bez obzira da li se radi o otvorenom ili zatvorenom bazenu, pre prvog punjenja bazena potrebno je temeljno očistiti površine bazena (dinofect). Logično je da su otvoreni bazeni zaprljaniji, pa da ih je u proleće teže očistiti od zatvorenih koji se, iako su zaštićeni, ipak moraju povremeno isprazniti i temeljno očistiti (najčešće je to jednom godišnje). Dakle, prvo je potrebno odabrati hemijska sredstva koja ne oštećuju površinu Vašeg bazena (dinofect), a sa druge strane ne smeju uticati ni na kvalitet bazenske vode prilikom punjenja. Prljavština koja se sakuplja u bazenu može biti organskog i neorganskog (mineralnog) porekla. Prašina, masnoće, ulja, ostaci lišća, insekata i sl. čine organsku nečistoću, dok neorgansku nečistoću predstavlja vodeni kamenac koji se izlučuje i taloži na površinama bazena.
Read More
Pravilno održavanje bazenske vode

Pravilno održavanje bazenske vode

Voda u bazenu je izložena različitim spoljnim uticajima: upadanje lišća, trave, insekata i ostalih nečistoća iz neposredne okoline. Pored toga kupači u vodu unose različite mikroorganizme (oko 50 miliona samo jedna osoba), kroz urin, znoj, fekalije, kožne bolesti, itd. Kada se temperatura vode poveća iznad 26 ͦC, "život" mikroorganizama postaje vrlo buran i u takvim uslovima samo jedna bakterija u roku od nekoliko sati dobije i do milijardu potomaka. Uz sve to i pH vode najčešće raste, što dodatno pogoduje razvoju mikroorganizama.Održavanje vode u bazenu u pravilnim sanitarno-higijenskim uslovima je od velike važnosti za Vaše zdravlje i zdravlje Vaših najbližih koji će se kupati u njemu.Usled neadekvatne dezinfekcije vode ili usled nestručnog rukovanja opremom i sredstvima za prečišćavanje bazenske vode, postoji rizik od različitih oboljenja uzrokovanih od strane patogenih mikroorganizama:…
Read More
Kvalitet bazenske vode

Kvalitet bazenske vode

Bazenska voda treba da odgovara karakteristikama pijaće vode, bez obzira na različite uticaje iz okoline, tvrdoće vode, broju kupača i sl.Za optimalan kvalitet vode neophodno je obezbediti: Ispravnu pH vrednost bazenske vodedezinfekciju bazenske vodesredstva za uništavanje algibistrenje vode ili flokulacijuautomatsko merenje  dezinfekcionih parametara u vodi i pH faktora a) Ispravna pH vrednost bazenske vode pH vrednost bazenske vode je jedna od najznačajnijih vrednosti jer utiče na različite faktore koji su neophodni za čistoću vode. Nezavisno od toga koje se dezinfekciono sredstvo koristi, prvo što je potrebno kod tretmana vode je dovesti pH vrednost u optimalno područje, koje je u granicama od 7,2 – 7,6 (optimalno je 7,4). Ovo je od izuzetne važnosti za održavanje kvaliteta vode jer je učinak dezinfekcionog sredstva (hlora) u vodi, najveća u rasponu pH vrednosti od 7,2 –…
Read More