Kvalitet bazenske vode

Bazenska voda treba da odgovara karakteristikama pijaće vode, bez obzira na različite uticaje iz okoline, tvrdoće vode, broju kupača i sl.
Za optimalan kvalitet vode neophodno je obezbediti:

  1. Ispravnu pH vrednost bazenske vode
  2. dezinfekciju bazenske vode
  3. sredstva za uništavanje algi
  4. bistrenje vode ili flokulaciju
  5. automatsko merenje  dezinfekcionih parametara u vodi i pH faktora

a) Ispravna pH vrednost bazenske vode

pH vrednost bazenske vode je jedna od najznačajnijih vrednosti jer utiče na različite faktore koji su neophodni za čistoću vode. Nezavisno od toga koje se dezinfekciono sredstvo koristi, prvo što je potrebno kod tretmana vode je dovesti pH vrednost u optimalno područje, koje je u granicama od 7,2 – 7,6 (optimalno je 7,4). Ovo je od izuzetne važnosti za održavanje kvaliteta vode jer je učinak dezinfekcionog sredstva (hlora) u vodi, najveća u rasponu pH vrednosti od 7,2 – 7,6. 

Ovo je najvažniji preduslov za čistu bazensku vodu. pH vrednost nam pokazuje da li je voda: kisela, neutralna ili bazna. Ukoliko je pH vrednost niža od 7.0 voda ima kiselu reakciju, što uzrokuje koroziju metalnih delova koji se nalaze u bazenu. Ukoliko je  pH vrednost iznad 7.6 voda postaje bazna, dolazi do stvaranja vodenog kamenca na površinama bazena, a pogotovo na metalnim delovima. Voda poprima mlečni izgled usled zamućenja, uništava se hidro-lipidni omotač kože, dolazi do iritacije očiju a efikasnost dezinfekcionih sredstava i kvalitet vode se znatno smanjuje.

Merenje pH vrednosti u vodi se najčešće vrši pomoću tzv. ručnih „pooltestera“ DPD metodom ili automatskim uređajima za analizu vode-fotometrima (Pooltest 7). U početku je potrebno svakodnevno kontrolisati pH vrednost u vodi. pH vrednost bazenske vode se povećava (usled prljavštine iz okoline i sa kože kupača), zato je u većini slučajeva u bazenskoj vodi potrebno snižavati pH vrednost. Hemijska sredstva za regulaciju pH faktora vode dinomis (tečni rastvor) i Summer fun pH minus Granulat (granule u čvrstom stanju).