Čišćenje, priprema i prvo punjenje bazena

Bez obzira da li se radi o otvorenom ili zatvorenom bazenu, pre prvog punjenja bazena potrebno je temeljno očistiti površine bazena (dinofect). Logično je da su otvoreni bazeni zaprljaniji, pa da ih je u proleće teže očistiti od zatvorenih koji se, iako su zaštićeni, ipak moraju povremeno isprazniti i temeljno očistiti (najčešće je to jednom godišnje).

Dakle, prvo je potrebno odabrati hemijska sredstva koja ne oštećuju površinu Vašeg bazena (dinofect), a sa druge strane ne smeju uticati ni na kvalitet bazenske vode prilikom punjenja.

Prljavština koja se sakuplja u bazenu može biti organskog i neorganskog (mineralnog) porekla. Prašina, masnoće, ulja, ostaci lišća, insekata i sl. čine organsku nečistoću, dok neorgansku nečistoću predstavlja vodeni kamenac koji se izlučuje i taloži na površinama bazena.