Pravilno održavanje bazenske vode

Voda u bazenu je izložena različitim spoljnim uticajima: upadanje lišća, trave, insekata i ostalih nečistoća iz neposredne okoline. Pored toga kupači u vodu unose različite mikroorganizme (oko 50 miliona samo jedna osoba), kroz urin, znoj, fekalije, kožne bolesti, itd. Kada se temperatura vode poveća iznad 26 ͦC, „život“ mikroorganizama postaje vrlo buran i u takvim uslovima samo jedna bakterija u roku od nekoliko sati dobije i do milijardu potomaka. Uz sve to i pH vode najčešće raste, što dodatno pogoduje razvoju mikroorganizama.
Održavanje vode u bazenu u pravilnim sanitarno-higijenskim uslovima je od velike važnosti za Vaše zdravlje i zdravlje Vaših najbližih koji će se kupati u njemu.
Usled neadekvatne dezinfekcije vode ili usled nestručnog rukovanja opremom i sredstvima za prečišćavanje bazenske vode, postoji rizik od različitih oboljenja uzrokovanih od strane patogenih mikroorganizama: virusne i bakterijske infekcije (npr.: E.Coli, Legionella pneumophila, Chlamydialis, Staphylococus aureus, enterovirusi, itd.); gljivične infekcije (npr.: Candida, atletsko stopalo, razlićita kožna oboljenja, itd.).
Prvi korak u tretmanu bazenske vode predstavlja uklanjanje mehaničke nečistoće. Danas je neophodno da svaki bazen ima odgovarajući kapacitet filtracije u skladu sa zapreminom i tipom bazena kao i automatski usisivač za odstranjivanje mehaničke nečistoće iz bazena.
Drugi korak predstavlja kompletan sistem koji mora biti usklađen i odgovarajuć kako bi se obezbedio adekvatan protok vode kroz bazen. Potrebno je postaviti odgovarajući broj skimera i mlaznica (kod skimerskog tipa bazena) ili odgovarajuća veličina kompenzacionog rezervoara (kod prelivnog bazena).
Sledeći korak u cilju pravilnog prečišćavanja bazenske vode čini hemijski tretman vode, radi uklanjanja mikroorganizama. Da bi voda u bazenu bila bistra i hemijski i bakteriološki ispravna koristimo hemijska sredstva pomoću kojih se vrši dezinfekcija vode i reguliše nivo hlora i pH. Dezinfekcija vode se vrši različitim hemijskim sredstvima i uz pomoć uređaja, koje ćemo ovde opisati.

Čišćenje, priprema i prvo punjenje bazena

Bez obzira da li se radi o otvorenom ili zatvorenom bazenu, pre prvog punjenja bazena potrebno je temeljno očistiti površine bazena (dinoplex C). Logično je da su otvoreni bazeni zaprljaniji, pa da ih je u proleće teže očistiti od zatvorenih koji se, iako su zaštićeni, ipak moraju povremeno isprazniti i temeljno očistiti (najčešće je to jednom godišnje).
Dakle, prvo je potrebno odabrati hemijska sredstva koja ne oštećuju površinu Vašeg bazena (dinoplex C), a sa druge strane ne smeju uticati ni na kvalitet bazenske vode prilikom punjenja.
Prljavština koja se sakuplja u bazenu može biti organskog i neorganskog (mineralnog) porekla. Prašina, masnoće, ulja, ostaci lišća, insekata i sl. čine organsku nečistoću, dok neorgansku nečistoću predstavlja vodeni kamenac koji se izlučuje i taloži na površinama bazena.

Održavanje bazenske vode

Bazenska voda treba da odgovara karakteristikama pijaće vode, bez obzira na različite uticaje iz okoline, tvrdoće vode, broju kupača i sl.
Za optimalan kvalitet vode neophodno je obezbediti:

a) Ispravnu pH vrednost bazenske vode
b) dezinfekciju bazenske vode
c) sredstva za uništavanje algi
d) bistrenje vode ili flokulaciju
e) automatsko merenje dezinfekcionih parametara u vodi i pH faktora

a) Ispravna pH vrednost bazenske vode

pH vrednost bazenske vode je jedna od najznačajnijih vrednosti jer utiče na različite faktore koji su neophodni za čistoću vode. Nezavisno od toga koje se dezinfekciono sredstvo koristi, prvo što je potrebno kod tretmana vode je dovesti pH vrednost u optimalno područje, koje je u granicama od 7,2 – 7,6 (optimalno je 7,4). Ovo je od izuzetne važnosti za održavanje kvaliteta vode jer je učinak dezinfekcionog sredstva (hlora) u vodi, najveća u rasponu pH vrednosti od 7,2 – 7,6.
Ovo je najvažniji preduslov za čistu bazensku vodu. pH vrednost nam pokazuje da li je voda: kisela, neutralna ili bazna. Ukoliko je pH vrednost niža od 7.0 voda ima kiselu reakciju, što uzrokuje koroziju metalnih delova koji se nalaze u bazenu. Ukoliko je pH vrednost iznad 7.6 voda postaje bazna, dolazi do stvaranja vodenog kamenca na površinama bazena, a pogotovo na metalnim delovima. Voda poprima mlečni izgled usled zamućenja, uništava se hidro-lipidni omotač kože, dolazi do iritacije očiju a efikasnost dezinfekcionih sredstava i kvalitet vode se znatno smanjuje.
Merenje pH vrednosti u vodi se najčešće vrši pomoću tzv. ručnih „pooltestera“ DPD metodom ili automatskim uređajima za analizu vode-fotometrima (Pooltest 7). U početku je potrebno svakodnevno kontrolisati pH vrednost u vodi. pH vrednost bazenske vode se povećava (usled prljavštine iz okoline i sa kože kupača), zato je u većini slučajeva u bazenskoj vodi potrebno snižavati pH vrednost. Hemijska sredstva za regulaciju pH faktora vode dinominus (tečni rastvor) i Summer fun pH minus Granulat (granule u čvrstom stanju).

b) Dezinfekcija bazenske vode

Postoje različita sredstva za dezinfekciju bazenske vode, po DIN – standardu jedino dezinfekciono sredstvo koje je neophodno koristiti za prečišćavanje vode u javnim bazenima je hlor, zato što jedini gradi redox potencijal u vodi. Ukoliko je u pitanju porodični bazen preporučujemo sredstva na bazi aktivnog kiseonika, koji su potpuno bez mirisa, ne nadražuju kožu i oči i pogodni su u slučajevima preosetljivosti na hlor Summer fun aktivni kiseonik 200 (tablete u čvrstom stanju) ili Poolcare OXA (tečni rastvor). Svim ovim sredstvima zajedničko je da uništavaju mikroorganizme koji se nalaze u vodi i na taj način se voda održava bakteriološki ispravnom.
Dezinfekcija vode se može obavljati i sa uređajima za dezinfekciju bazenske vode (UV lampe, generatori ozona i sl.), iako su uz njih i dalje potrebna hemijska sredstva, ali u znatno manjim količinama – više informacija bazenska tehnika – dinUV®.
Bez obzira na koji način ćete izvršiti dezinfekciju bazenske vode, kod prvog punjenja bazena obavezno je izvršiti tzv. šok tretman vode (povećanom količinom hlora –Summer fun šok-hlor Granulat).

Nakon šok hlora potrebno je održavati optimalan kvalitet vode, tj. dezinfekciju vode uz pomoć triplex tableta Summer fun Multitab (tablete u čvrstom stanju), kod ručnog doziranja ili 13%-nog rastvora natrijum hipohlorita dinochlorine (tečni rastvor, automatsko doziranje). Količina slobodnog hlora u bazenskoj vodi treba da bude između 0,3 – 0,6 mg/l, a prilikom šok tretmana 1,5 ml/l.

c) Sredstva za uništavanje algi

Alge same po sebi, osim estetike bazena, nisu izvor problema, odnosno infekcija, već one stvaraju idelne uslove za razvoj štetnih mikroorganizama koji mogu uzrokovati infekcije.
Osim ovih, po zdravlje kupača opasnih posledica, alge uzrokuju već spomenute estetske probleme – narušavaju izgled bazena. Voda postaje zamućena, a u ekstremnim slučajevima oseća se i neugodan miris. Prvi znak pojave algi u bazenu su klizave površine bazena.
Alge su najjednostavniji biljni organizmi koji se razmnožavaju uz pomoć fotosinteze, a kod optimalnih uslova (odgovarajuće temperature i hrane), bazeni postaju idealno stanište za njihov razvoj i stvaranja kolonija algi. Problem uništavanja algi u bazenima je njihova otpornost na hlor, koja se izlaganjem hloru povećava.
Zbog ovog problema razvijena su posebna hemijska sredstva koja uništavaju alge na drugačiji način od dejstva hlora – algicidi dinolgin (tečni rastvor), koristi se jednom nedeljno.

d) Bistrenje vode ili flokulacija

Nakon uništavanja algi ili usled sitnih čestica prljavštine koja na različite načine mogu dospeti u bazensku vodu, voda može postati mutna, iako ima dovoljno hlora, a pH vrednost je optimalna. Takve mikro čestice filter ne može zadržati, te se one „probijaju“ kroz kvarcni pesak i ponovo vraćaju u bazen gdje uzrokuju već spomenutu mutnoću. U takvim slučajevima, kada ima dovoljno hlora ili nekog drugog dezinfekcionog sredstva u bazenskoj vodi, a pH je u granicama od 7.0 – 7.4, u vodu se dodaje tzv. flokulant (dinofloc ultra), odnosno sredstvo za bistrenje koje sitne čestice veže u flokule (pahulje), koje se tada zadržavaju u filteru ili se talože na dnu bazena.

Flokulant se dodaje u skimer ili prelivni kanal ali pre toga dobro isperemo filter (kod peščanog filtera), a zatim ostavimo filter u funkciji 12-24 h kontinuiranog rada. Zatim izvršimo ponovnu filtraciju i ostavimo vodu u bazenu da miruje 6-12 h (preko noći), kako bi se preostale flokule istaložile na dnu bazena, koje odstranimo sa automatskim usisivačem (AquaCat roboti). Kod kartuša filtera flokulacija se može izvršiti samo zaustavljanjem filtracije i flokulant je potrebno uliti direktno u bazen, tako da voda miruje 6-12 h (preko noći). Zatim će se flokule istaložiti na dnu bazena.

e) Automatsko merenje dezinfekcionih parametara u vodi i pH faktora

Vrši se uz pomoć automatskih uređaja za doziranje (dinotec merno-regulacioni uređaji). Merenje i regulacija hemijskih sredstava u bazenskoj vodi: hlora, pH, aktivnog kiseonika (peroksid), flokulanta, itd.
Količina i intenzitet doziranja hemijskih sredstava se podešava automatski, na osnovu izmerenih vrednosti procesor uključuje, tj. isključuje dozirne pumpe ili daje izlazni signal uređajima za dezinfekciju bazenske vode.
Automatski uređaji za doziranje hemijskih sredstava mogu se povezati sa kompjuterom, takođe uz korišćenje posebnih programa omogućeno je praćenje i podešavanje rada više takvih uređaja istovremeno na jednom kompjuteru (dinotecNET+, Aquatouch). Ovakvi sistemi su u prvom redu namenjeni javnim kupalištima sa većim brojem bazena, dok je kod privatnih bazena najčešće dovoljan prikaz izmerenih vrednosti na displeju samih uređaja (CF control 100 hlor, CF control aktivni kiseonik).
Prednosti monitoringa, doziranja i regulacije parametara u vodi sa automatskim uređajima u odnosu na ručno doziranje:

– rizik od nezgoda sa hlorom je sveden na minimum
– precizno merenje i doziranje
– smanjuje se potrošnja sredstava za prečišćavanje vode
– kontinuirano praćenje parametara u vodi
– smanjuje se vreme kod održavanja bazena
– onemogućuje se kristalizacija hlora i začepljenje cevovoda

Specifični problemi u bazenskoj vodi

  • Tvrdoća vode
    Većina voda u Srbiji je tvrda, što dovodi do taloženja kamenca pri zagrevanju vode. Naslage vodenog kamenca uzrokuju oštećenja u bazenima, njihovim instalacijama, toplotnim izmenjivačima i grejačima a time utiču i na veću potrošnju energije i troškove čišćenja i održavanja opreme. Sredstvo za stabilizovanje tvrdoće vode (Kalk Ex) štiti bazensku instalaciju i opremu od oštećenja koje može uzrokovati tvrda voda i voda puna kamenca.
  • Kamenac

Kod čišćenja ili uklanjanja vodenog kamenca potrebno je uložiti mnogo truda i vremena. Upotreba agresivnih sredstava za čišćenje može trajno oštetiti sanitarne armature, tuševe i ostalu opremu koja je u dodiru sa vodom. Potrebno je koristiti sredstvo za uklanjanje kamenca, koje je dovoljno agresivno da ukloni kamenac a da pritom ne ošteti Vaš bazen, instalaciju i opremu (dinoclean S super koncentrat).

  • Prezimljavanje bazena

Tokom zime preporuka je da vode ostane u bazenu, jer se na taj način štiti konstrukcija i površina bazena od oštećenja. Idealno je ukoliko se bazen još i prekrije zimskim prekrivačem (Moon-Del) a u vodu ubaci plastični kanister polu napunjen peskom kako bi utonuo i na taj način u bazenu preuzeo pritisak koji stvara led, u slučaju zamrzavanja vode. Kako bi se razvoj mikroorganizama, u prvom redu algi, zatim taloženje kamenca na površinu bazena sveli na minimum u vodu se dodaje sredstvo za prezimljavanje (Nova Crystal). Prethodno je potrebno vodu u bazenu ispustiti ispod nivoa mlaznica kao i isprazniti kompletan bazenski sistem (cevovodi, filteri, pumpe i sl.).

Uživanje u najčistijoj vodi! / Einfach bestes Wasser genießen!