Photolyser 300

121.992 рсд

Mikroprocesorski kontrolisani digitalni fotometar za analizu pijaće i bazenske vode.

Parametri koji se mogu meriti: brom, slobodan hlor, ukupan hlor, dinofresh, ukupna tvrdoća, ozon, pH, cijanurična kiselina i puferski kapacitet KS 4.3.

Standardna oprema u kutiji:

Uređaj za merenje Photolyser 300, kiveta za merenje, indikatori za određivanje slobodnog hlora, ukupnog hlora, dinofresh, pH, ukupne tvrdoće, cijanurične kiseline, puferskog kapaciteta i 9 V baterija.

Garancija: 2 god.

Šifra proizvoda: 0810-470-90 Kategorija: