Photolyser 400

160.000 рсд

Mikroprocesorski kontrolisani digitalni fotometar za analizu pijaće i bazenske vode, podaci se mogu sačuvati, pamti do 100 poslednjih merenja. Mogućnost povezivanja na kompjuter i štampač preko USB priključka. Isporučuju se sa baterijom.

Parametri koji se mogu meriti: meri do 24 parametra u vodi, uključujući aluminijum, amonijum, brom, dinofresh, slobodan hlor, ukupan hlor, cijanuričnu kiselinu, gvožđe, ukupnu tvrdoću, bakar, mangan, nitrate, pH, fosfate, hloride, puferski kapacitet KS 4.3, Poolcare i ozon.

Standardna oprema u kutiji: Uređaj za merenje Photolyser 400, 3 kivete za merenje sa zatvaračem, štapići, reagensi za određivanje slobodnog hlora, ukupnog hlora, broma, ozona, pH, dinofresha i 4 baterije (Mignon).

Šifra proizvoda: 0820-460-90 Kategorija: